Uppsägning

Observera: ALLA uppsägningar måste komma in skriftligt. Flera alternativ är möjligt: signera/skriv på baksidan av kontraktet, på en egen lapp som skickas till oss, läggs direkt i vår brevlåda eller skickas till vår mail. Uppsägning behöver vara hos oss senast den sista vardagen i månaden, vi ankomststämplar Er uppsägning när den kommit till oss och det är det datumet som gäller (tänk på det vid helgdagar eller leveranstider av Posten).

Vi behöver ditt aktuella telefonnummer och din nya adress. För statistik önskar vi även veta vad din avflyttningsorsak är, tex flytt till annan kommun, annan hyresvärd, köpt hus med mera.

Normalt är uppsägningstiden för en bostadslägenhet enligt hyreslagen tre månader, men vissa undantag finns dock.
Dessa undantag är:
Om du fått  en lägenhet i ett serviceboende gäller en månads uppsägningstid (uppvisa beslut/kontrakt). 
Vid dödsfall har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid om uppsägningen inkommer inom en månad från det att hyresgästen avlidit annars gäller 3 månaders uppsägningstid (uppvisa dödsbodelägar-/släktintyg).

För samtliga alternativ gäller att uppsägning endast kan ske till månadsskifte, senast den sista i månaden. Om du är osäker på vilken uppsägningstid som gäller för din del, kontakta vår uthyrning på tel 0652-36321 eller via mail: uthyrning@nordanstigsbostader.se