INVIGNING

INVIGNING AV VÄRLDENS NORDLIGAST CERTIFIERADE PLUSHUS

bild på plushuset i gnarp
INVIGNING OCH VISNING
INVIGNING OCH VISNING
INVIGNING OCH VISNING
INVIGNING OCH VISNING
INVIGNING OCH VISNING
INVIGNING OCH VISNING Klippte invigningsbandet gjorde Nordanstigs Bostäders ordförande Michael Wallin med hjälp av Patrik Östberg och Pamela Warren.