Välkommen till Nordanstigs Bostäder

Fastighet

 

Plushuset i Gnarp 

Världens Nordligaste Plushus

Ett plushus är ett hus som producerar mer energi än det förbrukar. Det är en vidareutveckling av passivhuset, vilket är ett hus som har väldig låg energiförbrukning genom ett bra klimatskal och enkla grundläggande principer som utformningen av huskroppen, många fönster på södra sida eller en inbyggd farstukvist, som faktiskt är en teknik vi har använt oss av långt tillbaka i tiden.

Ett sådant hus tar till exempel vara på kroppsvärmen och värmen från all teknisk utrustning som finns i huset. I ett plushus producerar man därtill även energi till exempel genom solceller.

Om du är intresserad av att få mer information om Plushuset, kan du titta på videon längst ner för att få en närmare titt.

 

Inomhusmiljö

Plushuset erbjuder en ljus interiör och reglerat inomhusklimat för optimal komfort året om. Vårt fokus på ventilation upprätthåller en hälsosam inomhusluft i enlighet med Miljöbyggnadsstandarder. Vi säkerställer även adekvata solskydd, för att möta individuella preferenser. Dessutom har vi noggrant mätt och säkerställt en ljudmiljö i bostaden som uppfyller acceptabla standarder både när det gäller ljudisolering mellan enheter och från tekniska installationer samt trafik. Upptäck den perfekta balansen mellan trivsel och modern livsstil i Plushuset.

 

Material

Optimal dokumentation av byggnadsmaterial och strikt uteslutande av skadliga kemikalier var avgörande vid projekteringen och byggandet av Plushuset. Trots den ökande tätheten och mångfalden av material i moderna hus kan du vara trygg i vetskapen om att plushuset är säkert. Det är vetenskapligt bevisat att inbyggda material i plushuset innehåller inga farliga eller hormonstörande ämnen. Vid utformningen av en Miljöbyggnad genomförs en livscykelanalys för grunden och stommen för att mäta deraskoldioxidutsläpp. Byggd med trygghet och miljömedvetenhet för en hållbar framtid.

 

Energi

Boende i Plushuset kan dra nytta av lägre energiförbrukning jämfört med genomsnittet för byggnader. Plushuset är utformat som en Miljöbyggnad för att minimera energibehovet både under kalla vintermånader och heta sommardagar. Vi strävar efter att använda förnybar och lokalt genererad energi i så stor utsträckning som möjligt för att driva byggnaden.