När du bor hos oss

Nedan finner du samlad information som är bra att känna till

 

Som hyresgäst hos Nordanstigs Bostäder AB får du (med några få undantag) tillgång till ett utbud på för närvarande 7 TV-kanaler. De kanaler som tillhandahålls är:
SVT 1, TV 2, TV 4, SVT 24, SVT Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV 6.

För de som vill beställa extra kanaler finns möjlighet att göra detta via Sappa på telefon 0774-444 744.

Vid fel på TV-mottagningen, ring felanmälan, tel 0774-444 744.

För försäljning, tekniska frågor & felsökning: öppet alla dagar vardagar kl 9-18 och helger kl 10-14.

 

   

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här kan du på ett naturligt sätt skapa goda relationer med dina grannar, men tvättstugan är också en plats där konflikter kan uppstå. Vi ber dig därför att noga följa våra trivselregler.
Följ bokningssystemets regler noga, då undviker du onödiga konflikter med grannarna och bidrar till att skapa ett trivsamt boende för alla.

Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än vad som är tillåtet.
Minderåriga får inte använda tvättstugan utan vuxens sällskap.
Husdjur får inte vistas i tvättstugan. Tänk på dem som har problem med allergier.
Det är inte tillåtet att röka i tvättstugan.
Lämna tvättstugans inventarier och städmaterial kvar i tvättstugan.
Rengör tvättstugan och maskinerna efter avslutad tvättning. Tänk på att lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den.

Anmäl genast fel på telefon 0652-30500 som du upptäcker på maskinerna och sätt gärna upp en lapp på maskinen för att märka ut vilken maskin som är trasig. Detta underlättar för våra reparatörer och för andra hyresgäster.

 

TVÄTTSTUGEBOKNING

 

   

Om en olycka skulle ske så är en hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem, därför bör du teckna en sådan om du inte redan har en. 

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i bilen eller i det förrådsutrymme som du disponerar.

   

Hyran skall alltid betalas i förskott den sista vardagen före den månad som hyran avser. Hyran kan du betala via plusgiro, bankgiro, e-faktura eller autogiro. Kontakta vår uthyrning på tel 0652-36321 om du vill börja betala hyran via autogiro eller skriv ut och fyll i blanketten du hittar under fliken Mitt boende för att sen skicka den till oss!

Det är alltid hyresgästens ansvar att kontrollera att hyran blir betald i tid oavsett vilket betalningssätt man använder.

Om du betalar på annat sätt, tänk på att ange den utsända hyresavins OCR/referensnummer när du betalar.

Om du har tappat bort din hyresavi kan du betala hyran till vårt plusgiro 9345-0. Ange då ditt personnummer i meddelanderutan. Du hittar även information om dina hyresavier när du loggat in på "Min Sida".

Nordanstigs Bostäder AB skickar inga påminnelser, utan ärendet går direkt till inkasso och du får ett inkassobrev tillsammans med avgift och ränta. Det är viktigt att du omgående kontaktar oss om du har problem med att betala hyran. Mail: uthyrning@nordanstigsbostader.se eller ring 0652-363 21 Helgfria vardagar: måndag 13-14:30, tisdag - torsdag 13-14, fredagar ingen telefontid.

 

   

Observera: ALLA uppsägningar måste komma in skriftligt. Flera alternativ är möjligt: signera/skriv på baksidan av kontraktet, på en egen lapp som skickas till oss, läggs direkt i vår brevlåda eller skickas till vår mail. Uppsägning behöver vara hos oss senast den sista vardagen i månaden, vi ankomststämplar Er uppsägning när den kommit till oss och det är det datumet som gäller (tänk på det vid helgdagar eller leveranstider av Posten).

Vi behöver ditt aktuella telefonnummer och din nya adress. För statistik önskar vi även veta vad din avflyttningsorsak är, tex flytt till annan kommun, annan hyresvärd, köpt hus med mera.

Normalt är uppsägningstiden för en bostadslägenhet enligt hyreslagen tre månader, men vissa undantag finns dock.
Dessa undantag är:
Om du fått  en lägenhet i ett serviceboende gäller en månads uppsägningstid (uppvisa beslut/kontrakt). 
Vid dödsfall har dödsboet rätt till en månads uppsägningstid om uppsägningen inkommer inom en månad från det att hyresgästen avlidit annars gäller 3 månaders uppsägningstid (uppvisa dödsbodelägar-/släktintyg).

För samtliga alternativ gäller att uppsägning endast kan ske till månadsskifte, senast den sista i månaden. Om du är osäker på vilken uppsägningstid som gäller för din del, kontakta vår uthyrning på tel 0652-36321 eller via mail: uthyrning@nordanstigsbostader.se

   

Vill du få bredband via fiber så kontaktar du någon av de leverantörer som säljer bredbandstjänster i Nordanstigs stadsnät. För information om vilka dessa är, kontakta Fiberstaden AB i Hudiksvall, tel 0650-55 60 00 eller kolla själv via deras hemsida: www.fiberstaden.se

Vid fel på ditt bredband/fiber kontakta din tjänsteleverantör.

   

Om du har tappat din nyckel, eller av andra skäl måste få hjälp med upplåsning, ring felanmälan telefon: 0652-30500.

Under kontorstid kan vår fastighetspersonal hjälpa till med upplåsning mot en kostnad.

Under övrig tid faktureras kostnaden direkt av Securitas. Fråga dem om kostnaden.

OBS! Endast hyresgästerna som innehar kontrakt kan begära upplåsning, därför krävs också legitimation. Har du tappat din nyckel och den inte återfinns behöver låscylinder och nycklar bytas ut. Kostnaden för detta faktureras hyresgästen.

   

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att bilar parkeras på rätt plats, det vill säga på de speciellt markerade och skyltade parkeringsplatserna. Detta gäller både hyresgäster och eventuella besökande.
Endast personbilar i körbart skick får parkeras på parkeringsplatserna, avregistrerade/avställda bilar eller skrotbilar får naturligtvis inte ställas upp på parkeringsplatserna. P-plats som speciellt anvisas för besökande får inte användas av områdets hyresgäster.

På våra bostadsområden gäller bestämmelser för parkering, och vid felparkering kan fordonet belastas med en kontrollavgift av vårt bevakningsföretag eller av våra fastighetsskötare.

Biltvättning får av miljöskäl inte ske inom våra bostadsområden och gäller även på parkeringsplats eller i garage. Nyttja istället bensinstationernas biltvättplatser, de har vattenreningsutrustning och är avsedda för biltvätt.

Du kan hyra garage, carport eller bilplats med motorvärmaruttag om sådana finns lediga i området, kontakta vår uthyrning på telefon 0652-36321 för information om lediga objekt.

Det åligger den som hyr parkeringsplats att själv hålla den ren från snö, is samt sanda vid behov. Den som hyr carport eller garage ansvarar för ytan ca 0,5 meter framför carport/garage att vid behov hålla rent från snö, is och sanda.

 

   

Bostaden ska ha en inomhustemperatur på ca 20-21 grader. Understiger temperaturen dessa grader kan det bero på flera saker, som till exempel att vädret har slagit om snabbt och att värmesystemet inte har hunnit med att ställa om sig. Det kan också ha kommit in luft i elementet, eller att termostatventilen har fastnat i stängt läge.

Som hyresgäst bör du tänka på att inte placera stora möbler framför elementet, eller hänga tjocka gardiner över elementet. Detta försvårar värmespridningen från elementet.

Om du tycker att det är kallt i din lägenhet är det viktigt att du gör en felanmälan på tel 0652-30500.

 

   

Från och med 2022-01-01 är det Nordanstigs Bostäder AB själv, som styr underhållet för bostäderna. Det innebär att det är den som är områdesansvarig i ditt område som godkänner och har ansvaret för renoveringen i lägenheterna.
Givetvis kan du också renovera din bostad själv. En förutsättning är dock att underhållsarbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.
Kontakta den områdesanvarige på ditt område för mer information om våra regler angående renovering.
Område öst: Gnarp, Jättendal, Harmånger, Stocka och Strömsbruk: olof.pettersson@nordanstigsbostader.se

Område väst: Bergsjö, Ilsbo och Hassela: mikael.eliasson@nordanstigsbostader.se

   

Ett hem är inte bara tak och väggar. Det är också trygghet och trivsel, både i lägenhet och i huset med omgivningar.

Nordanstigs Bostäder AB vill så långt det är möjligt dra sitt strå till stacken för att alla ska vara tillfreds med sin bostad. Trivsel i hemmet skapar du själv, men naturligtvis påverkas den också av det som händer runt omkring dig.
Störningar och bråk hör till sällsyntheterna hos oss. Tyvärr händer det dock att man ibland som hyresgäst får problem med störningar, bråk och skadegörelse. Vi betraktar i första hand Trygghetsjouren som en markering om att alla hyresgäster hos Nordanstigs Bostäder AB ska kunna känna trygghet och trivsel i sina hem.

Vad som är störande uppfattas olika av olika människor. Låt oss slå fast att människor som lever ett normalt familjeliv med normala vanor aldrig kan vara störande. En fest för släkt och vänner hör också till naturlig ljudlighet. Vid sådana tillfällen är det dock bra om du talar med dina grannar för att undvika tråkiga missförstånd.

Det kan vara svårt att beskriva vad störningar är i allmänna ordalag. Några exempel på sådant som brukar vara besvärande är när stereon går på hög volym sent på kvällen eller på natten, hundar som skäller, skrik och larm i lägenheter och trapphus. Även om toleransnivån under dagtid får sättas något högre, så måste man som hyresgäst alltid visa vederbörlig hänsyn till sina grannar i vad man företar sig.

OM DU BLIR STÖRD

Ring Trygghetsjouren på tel 0652-30500, tala om ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Tala om vem och vad som stör dig. Den som stör får inte reda på vem som gjort anmälan till Trygghetsjouren. Svara på övriga frågor som telefonisten ställer.

Bevakningsföretagets personal åker ut och bildar sig en egen uppfattning om hur läget är. Man tar personlig kontakt med den som stör. Man blir av bevakningsföretagets personal uppmanad att upphöra med störningen. Om den störande inte öppnar, lämnas en varningslapp i brevlådan. Om bevakningsföretagets personal upplever situationen mycket allvarlig tillkallas polis.

Den som stör rapporteras till Nordanstigs Bostäder AB. Upprepas klagomålen följer Nordanstigs Bostäder AB upp med ytterligare åtgärder. Vidtar man inte rättelse utan störningarna fortsätter, kan hyreskontraktet sägas upp.

Den som stör blir skyldig att betala bevakningsföretagets utryckningskostnad!

Kontakta polisen direkt i de ärenden som du känner dig hotad till livet, ring 112.

   

HUSHÅLLSSOPOR

Inom varje bostadsområde finns behållare avsedda för hushållssopor.

FÖRPACKNINGSSOPOR

Vid vissa fastigheter finns behållare för fraktioner så som tidningar, plast, plåt och glas. Möjlighet finns också att använda kommunens återvinningsstationer.

ÖVRIGA SOPOR

Grovsopor och farligt avfall skall lämnas till den kommunala återvinningsstationen, vid reningsverket i Hassela eller Homotippen. Har Du inte möjlighet att själv ombesörja detta kan du prata med fastighetsskötarna på ditt område.

   

Nordanstigs Bostäder AB har en skadedjursförsäkring tecknad hos Anticimex, så om du får problem med skadedjur i din lägenhet ska du ringa till Anticimex på tel 075-245 10 00 för att boka en tid när de kan besöka dig.

Ring så snart som möjligt för att förhindra att ohyran sprider sig. Är du osäker och vill fråga om råd ringer du antingen till Anticimex 075-245 10 00 eller vår felanmälan 0652-30500 mellan kl 8-9 helgfri måndag - fredag.

   

Naturligtvis är det tillåtet att ha husdjur i våra bostäder, förutsatt att den som har husdjur följer de lagar och förordningar som gäller för djurhållning.
Rasta din hund på lämplig plats utanför bostadsområdet, och plocka alltid upp efter din hund. Hundar skall också vara kopplade, tänk på att många människor är rädda för hundar, visa därför hänsyn till omgivningen.

Har du katt, se till den så att den inte förorenar i barnens sandlåda.

Som djurägare har du ett ansvar för att ditt djur inte stör andra boende till exempel genom höga ljud eller obehaglig lukt inomhus.

   

Kostnaden för värme och vatten ingår i hyran för våra lägenheter. I vissa lägenheter ingår dessutom kostnaden för hushållsel. Där hushållsel inte ingår i hyran blir du via ditt hyreskontrakt automatiskt anmäld till EON eller Ellevio av uthyrningspersonalen.

De bostäder som är belägna i Harmånger, Stocka och Strömsbruk blir anmälda till Ellevio. De övriga blir anmälda till EON.

Du behöver dock själv vara aktiv och undersöka vilken elleverantör som du önskar ha, eftersom prisvillkoren kan variera beroende på avtalstyp och eventuell bindningstid. När du flyttar från lägenheten avslutas ditt el-abonnemang hos EON och Ellevio av oss.

   

Protokoll gällande boendeinflytande kommittén:

   

För allas trivsel och säkerhet bör du tänka på följande saker angående din balkong:
Av säkerhetsskäl ska blomlådor och eventuella parabolantenner vara placerade innanför balkongräcket.
Se till så att inte de som har balkonger under din får obehag av damm eller vatten när du städar balkongen och vattnar dina blommor.
Skaka inte mattor och sängkläder på balkongen.
Mata inte fåglar eller andra djur från din balkong eller uteplats, det kan dra till sig skadedjur.
Endast elektriska grillar är tillåtna på balkongen. Har du koleldad eller gasoleldad grill måste du hålla till på lämplig plats på marken en bit från husen.