Välkommen till Nordanstigs Bostäder

Rött hus i Gnarp

bild på plushuset i gnarp

Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen kan erbjuda fin livsmiljö. Det finns bra och billigt boende och möjligheter till ett rikt liv i samklang med naturen. Kultur- och föreningsliv är omfattande och fritiden erbjuder allt från havsbad till alpin skidåkning i Hasselabackarna. I Nordanstig bor det c:a 9 800 invånare.

Sammanslagningen

Vid kommunsammanslagningen 1974 förenades de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger, och man valde att kalla den nya kommunen Nordanstig. Samtidigt slog man också ihop kommunernas olika bostadsföretag till Stiftelsen Nordanstigs Bostäder. År 1996 ändrades företagsformen från Stiftelse till Aktiebolag, och företaget fick då namnet ändrat till Nordanstigs Bostäder AB. Nordanstigs Bostäder AB ägs till hundra procent av Nordanstigs kommun.

Fakta

Vi har för närvarande 30 anställda, varav 25 män och 5 kvinnor. Omsättningen för Nordanstigs Bostäder AB är ca 100 mkr.

Vi äger och förvaltar 787 lägenheter, och 52 lokaler.

Från och med år 2002 förvaltar vi också på uppdrag av Nordanstigs kommun även de kommunägda fastigheterna. 

Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Michael Wallin, ordf. (M)
Tel: 070-239 98 11
michael.wallin@nordanstig.se

Stig Jonsson, vice ordf. (S)
Carin Walldin (S)
Ulla Nilsson (V)
Eva Andersson (SD)

Suppleanter

Monica Olsson (S)
Matias Klint (M)
Johan Norrby (NoP)


Bokslut

Protokoll