Underhåll

Från och med 2022-01-01 är det Nordanstigs Bostäder AB själv, som styr underhållet för bostäderna. Det innebär att det är den som är områdesansvarig i ditt område som godkänner och har ansvaret för renoveringen i lägenheterna.
Givetvis kan du också renovera din bostad själv. En förutsättning är dock att underhållsarbetet utförs på ett fackmannamässigt sätt.
Kontakta den områdesanvarige på ditt område för mer information om våra regler angående renovering.
Område öst: Gnarp, Jättendal, Harmånger, Stocka och Strömsbruk: olof.pettersson@nordanstigsbostader.se

Område väst: Bergsjö, Ilsbo och Hassela: mikael.eliasson@nordanstigsbostader.se