Störningar

Ett hem är inte bara tak och väggar. Det är också trygghet och trivsel, både i lägenhet och i huset med omgivningar.

Nordanstigs Bostäder AB vill så långt det är möjligt dra sitt strå till stacken för att alla ska vara tillfreds med sin bostad. Trivsel i hemmet skapar du själv, men naturligtvis påverkas den också av det som händer runt omkring dig.
Störningar och bråk hör till sällsyntheterna hos oss. Tyvärr händer det dock att man ibland som hyresgäst får problem med störningar, bråk och skadegörelse. Vi betraktar i första hand Trygghetsjouren som en markering om att alla hyresgäster hos Nordanstigs Bostäder AB ska kunna känna trygghet och trivsel i sina hem.

Vad som är störande uppfattas olika av olika människor. Låt oss slå fast att människor som lever ett normalt familjeliv med normala vanor aldrig kan vara störande. En fest för släkt och vänner hör också till naturlig ljudlighet. Vid sådana tillfällen är det dock bra om du talar med dina grannar för att undvika tråkiga missförstånd.

Det kan vara svårt att beskriva vad störningar är i allmänna ordalag. Några exempel på sådant som brukar vara besvärande är när stereon går på hög volym sent på kvällen eller på natten, hundar som skäller, skrik och larm i lägenheter och trapphus. Även om toleransnivån under dagtid får sättas något högre, så måste man som hyresgäst alltid visa vederbörlig hänsyn till sina grannar i vad man företar sig.

Om du blir störd

Ring Trygghetsjouren på tel 0652-30500, tala om ditt namn, din adress och ditt telefonnummer. Tala om vem och vad som stör dig. Den som stör får inte reda på vem som gjort anmälan till Trygghetsjouren. Svara på övriga frågor som telefonisten ställer.

Bevakningsföretagets personal åker ut och bildar sig en egen uppfattning om hur läget är. Man tar personlig kontakt med den som stör. Man blir av bevakningsföretagets personal uppmanad att upphöra med störningen. Om den störande inte öppnar, lämnas en varningslapp i brevlådan. Om bevakningsföretagets personal upplever situationen mycket allvarlig tillkallas polis.

Den som stör rapporteras till Nordanstigs Bostäder AB. Upprepas klagomålen följer Nordanstigs Bostäder AB upp med ytterligare åtgärder. Vidtar man inte rättelse utan störningarna fortsätter, kan hyreskontraktet sägas upp.

Den som stör blir skyldig att betala bevakningsföretagets utryckningskostnad!

Kontakta polisen direkt i de ärenden som du känner dig hotad till livet, ring 112.