Sophantering

Hushållssopor

Inom varje bostadsområde finns behållare avsedda för hushållssopor.

Förpackningssopor

Vid vissa fastigheter finns behållare för fraktioner så som tidningar, plast, plåt och glas. Möjlighet finns också att använda kommunens återvinningsstationer.

Övriga sopor

Grovsopor och farligt avfall skall lämnas till den kommunala återvinningsstationen, vid reningsverket i Hassela eller Homotippen. Har Du inte möjlighet att själv ombesörja detta kan du prata med fastighetsskötarna på ditt område.