Husdjur

Naturligtvis är det tillåtet att ha husdjur i våra bostäder, förutsatt att den som har husdjur följer de lagar och förordningar som gäller för djurhållning.
Rasta din hund på lämplig plats utanför bostadsområdet, och plocka alltid upp efter din hund. Hundar skall också vara kopplade, tänk på att många människor är rädda för hundar, visa därför hänsyn till omgivningen.

Har du katt, se till den så att den inte förorenar i barnens sandlåda.

Som djurägare har du ett ansvar för att ditt djur inte stör andra boende till exempel genom höga ljud eller obehaglig lukt inomhus.