Hemförsäkring

Om en olycka skulle ske så är en hemförsäkring ett bra skydd för dig och ditt hem, därför bör du teckna en sådan om du inte redan har en. 

Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i bilen eller i det förrådsutrymme som du disponerar.