Garage & Bilplatser

För allas trivsel och säkerhet är det viktigt att bilar parkeras på rätt plats, det vill säga på de speciellt markerade och skyltade parkeringsplatserna. Detta gäller både hyresgäster och eventuella besökande.
Endast personbilar i körbart skick får parkeras på parkeringsplatserna, avregistrerade/avställda bilar eller skrotbilar får naturligtvis inte ställas upp på parkeringsplatserna. P-plats som speciellt anvisas för besökande får inte användas av områdets hyresgäster.

På våra bostadsområden gäller bestämmelser för parkering, och vid felparkering kan fordonet belastas med en kontrollavgift av vårt bevakningsföretag eller av våra fastighetsskötare.

Biltvättning får av miljöskäl inte ske inom våra bostadsområden och gäller även på parkeringsplats eller i garage. Nyttja istället bensinstationernas biltvättplatser, de har vattenreningsutrustning och är avsedda för biltvätt.

Du kan hyra garage, carport eller bilplats med motorvärmaruttag om sådana finns lediga i området, kontakta vår uthyrning på telefon 0652-36321 för information om lediga objekt.

Det åligger den som hyr parkeringsplats att själv hålla den ren från snö, is samt sanda vid behov. Den som hyr carport eller garage ansvarar för ytan ca 0,5 meter framför carport/garage att vid behov hålla rent från snö, is och sanda.