Om Nordanstigs Bostäder

Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen kan erbjuda fin livsmiljö. Det finns bra och billigt boende och möjligheter till ett rikt liv i samklang med naturen. Kultur- och föreningsliv är omfattande och fritiden erbjuder allt från havsbad till alpin skidåkning i Hasselabackarna. I Nordanstig bor det c:a 9 800 invånare.

Sammanslagningen

Vid kommunsammanslagningen 1974 förenades de fyra kommunerna Hassela, Bergsjö, Gnarp och Harmånger, och man valde att kalla den nya kommunen Nordanstig. Samtidigt slog man också ihop kommunernas olika bostadsföretag till Stiftelsen Nordanstigs Bostäder. År 1996 ändrades företagsformen från Stiftelse till Aktiebolag, och företaget fick då namnet ändrat till Nordanstigs Bostäder AB. Nordanstigs Bostäder AB ägs till hundra procent av Nordanstigs kommun.

Fakta

Vi har för närvarande 30 anställda, varav 25 män och 5 kvinnor. Omsättningen för Nordanstigs Bostäder AB är ca 100 mkr.

Vi äger och förvaltar 787 lägenheter med en total yta på 45 820 m2, och 52 lokaler med en total yta på 9 300 m2.

Från och med år 2002 förvaltar vi också på uppdrag av Nordanstigs kommun även de kommunägda fastigheterna. De innehåller 2 bostäder, 3 servicehus med totalt 90 bostäder, samt 30 lokaler. Den sammanlagda ytan för dessa
 är 53 000 m2.

Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Stig Jonsson, ordf (S)
Tel:  070-314 99 60
stig.hassela@telia.com

Per-Åke Kardell vice ordf. (C)                           
Lars Hed (M)
Monica Olsson (S)
Mikael Brykner (SD)

Suppleanter

Sven-Åke Eriksson (C)                                             Peter Åström (L)
Andreas Högdahl (NoP)

 

Styrelseprotokoll
Bokslut