Gnarp

Bergevägen

Bergevägen 1,3

Byggår: 1968
12 lägenheter - 2 rok

Bergevägen

Bergevägen 5

Byggår: 1991
4 lägenheter - 1 rokv
4 lägenheter - 1,5 rok

Harvens väg

Harvens väg 18,20,22,24,26

Byggår: 1978
18 lägenheter - 2 rok
11 lägenheter - 3 rok

Mejerivägen

Mejerivägen 1,5

Byggår: 1974
4 lägenheter - 1 rok
8 lägenheter - 2 rok

Mejerivägen

Mejerivägen 8,10

Byggår: 1973
4 lägenheter - 1 rok
6 lägenheter - 2 rok

Stationsvägen

Stationsvägen 15

Byggår: 1956
2 lägenheter - 1 rokv
3 lägenheter - 1 rok
3 lägenheter - 2 rok
1 lägenhet - 3 rok

Stationsvägen

Stationsvägen 19

Byggår: 1955
1 lägenhet - 1 rok
3 lägenheter - 3 rok

Stationsvägen

Stationsvägen 21

Byggår: 1960
4 lägenheter - 1 rok
6 lägenheter - 2 rok
2 lägenheter - 3 rok

Södra vägen

Södra vägen 1,3,5

Byggår: 1991
4 lägenheter - 1,5 rok
8 lägenheter - 2 rok

Vallenvägen

Vallenvägen 13,15

Byggår: 1966
4 lägenheter - 1 rok
12 lägenheter - 2 rok
2 lägenheter - 3 rok